Dil Bayramı Kutlu ve Mutlu Olsun!..

Harf Devrimi’yle 1928’de başlayıp, Dil Devrimi’yle 1932’de devam eden ‘Türkçenin Kurtuluş Savaşı” sürüp gitmektedir. Türk Dil Bayramı değişik dil topluluk ve kuruluşlarınca çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. ‘Türkçenin Kurtuluş Savaşı Belgeseli’ bile yapıldı ve 76. Dil Bayramı’nda değişik ortamlarda sunulmaktadır.

“Gün boyu kitap açamayan, gazeteye göz atmaya fırsat bulamayan sıradan bir vatandaş aksam televizyonda haber izlerken ekranda gördüğü yazıları Türkçe diye bellemekte ve Türkçenin bu olduğunu düşünmektedir.” Oysa onun orada gördüğü yazılar, duyduğu sözler ya da gazete ve dergilerin pek çoğunda okuduğu dil gerçek Türkçe değildir; olsa olsa, bilmem necedir…

Aman ha, yazılarımıza ve konuşmalarımıza yabancı kelime sok(uştur)mayalım, noktalamalara, büyük/küçük harflere özen gösterelim; ayrı yazılması gereken da/de ile bitişik yazılması gereken -da/-de eklerini (burada/yerde, adam da/sen de… gibi) karıştırmayalım…

Yabancı dillerin etkisi, kişilerin kısır söz varlığı gibi bir takım olumsuzluklar olsa da Türkçenin, yeryüzünün en güçlü dillerinden biri olduğunu belirten Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın’a göre de, “Gerek ses, gerek biçim yapısı bakımından gerekse söz varlığı bakımından Türkçe yeryüzünün gelişmeye en açık dillerinden biridir."

Bu yıl, ‘Dil Devrimi’nin 76. yılında Dil Bayramı’na ‘Ana Sütüm Türkçe’* başlıklı kitabımla katılmaktayım. Umarız bir sabah kalktığımızda, derya gibi engin, derin köklü, güler yüzlü, tatlı dilli, güzel ve zengin Türkçemizi doğru ve eksiksiz yazıp daha düzgün konuşabiliriz!.. "Eleştiri türünün sorgulayıcı yönüyle, denemenin düşünen yönünü dokusunda birleştirip örtüştüren," kitabımızı seven gönlümle, elimle, dilimle ve bütün gücümle sunarım…

İyi okumalar, berrak yazmalar!..

Sabah olsa da kalksak, güzel dilimizi doğru yazıp düzgün konuşsak!..
Dil Bayramı'nın Dil Bayramı’ gibi kutlanması dileğimle,

Mehmet Ali Sulutaş, yazar-çevirmen


Öğrenciliği bitmeyen, gönüllü emekli eğitimci
Türkçeyi koruyup yaşatmaya çalışan bir sevdalı
Türkçeyi, suyu, elektriği, zamanı akıllı kullanan, aklını da akıllı kullanır…